Κοχλιακά Εμφυτεύματα MEDEL

Τι είναι η Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη (CCC);

Πλήρης Κοχλιακή Κάλυψη είναι η διέγερση του μέγιστου εύρους νευρικών ινών στον κοχλία. Η εκτεταμένη αυτή διέγερση επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μιας εύκαμπτης συστοιχίας ηλεκτροδίων μεγάλου μήκους που καλύπτει ολόκληρο τον κοχλία, από τη βάση έως την κορυφή του. Οι συστοιχίες ηλεκτροδίων μικρού κοχλιακα εμφυτευματα θεσσαλονικημήκους επιτρέπουν τη διέγερση σε περιορισμένες μόνο περιοχές του κοχλία, χωρίς να καλύπτουν τις νευρικές ίνες στην κορυφή του. Τα μοναδικά εύκαμπτα ηλεκτρόδια μεγάλου μήκους της MED−EL διεγείρουν όλο το εύρος των νευρικών ινών. Το πλήρες αυτό εύρος διέγερσης είναι εξαιρετικά σημαντικό για την απόλαυση ολόκληρου του φάσματος του ήχου.
Το σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος (CI) βοηθά να αποκατασταθεί η αίσθηση της ακοής σε άτομα με σοβαρή έως βαριά νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Για άτομα που πάσχουν από αυτόν τον τύπο απώλειας ακοής, τα βοηθήματα ακοής προσφέρουν ελάχιστο ή καθόλου όφελος.

Το κοχλιακό εμφύτευμα
είναι η μόνη ιατρική συσκευή που μπορεί να αντικαταστήσει μια αίσθηση. Λειτουργεί παρακάμπτοντας τα μη λειτουργικά τμήματα του έσω ωτός και παρέχοντας ηλεκτρική διέγερση απευθείας στις νευρικές ίνες του κοχλία. Το σύστημα κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται από δύο μέρη: έναν επεξεργαστή ήχου που φοριέται εξωτερικά και τοποθετείται άνετα πίσω από το αυτί ή σε απόσταση από αυτό και ένα εσωτερικό κοχλιακό εμφύτευμα το οποίο τοποθετείται χειρουργικά ακριβώς κάτω από το δέρμα

 

Δύο αυτιά είναι καλύτερα από ένα!

Αμφίπλευρη κοχλιακή εμφύτευση

Με τον όρο αμφίπλευρη εμφύτευση εννοούμε την τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων και στα δύο αυτιά. Η ακοή με δύο αυτιά, ή αλλιώς αμφιωτική ακοή, έχει σαφή πλεονεκτήματα, όπως η βελτιωμένη κατανόηση της ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα, η καλύτερη αντίληψη της ομιλίας και ο εντοπισμός της πηγής του ήχου1. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η «στερεοφωνική» ακοή (με δύο αυτιά) είναι λιγότερο κοπιαστική από τη μονόπλευρη ακοή (με ένα αυτί). Η MED‑EL πρωτοπορεί στον τομέα της αμφίπλευρης κοχλιακής εμφύτευσης από το 1996 έχοντας συσσωρεύσει πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Αμφίπλευρα εμφυτεύματα σε παιδιά
Τα παιδιά που υποβάλλονται σε εμφύτευση αποτελούν μια εντελώς ξεχωριστή ομάδα ασθενών. Σε αντίθεση με τους ενήλικες που μπορεί να είχαν εκ γενετής φυσιολογική ακοή και να την έχασαν σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, τα παιδιά συνήθως μαθαίνουν να ακούν μόνο τους ήχους που τους προσφέρει το
 κοχλιακό τους εμφύτευμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πιο δύσκολο να μάθουμε ορισμένα πράγματα όσο μεγαλώνουμε – όπως για παράδειγμα μια ξένη γλώσσα. Έχει, επίσης, διαπιστωθεί εδώ και καιρό ότι υπάρχει μια «κρίσιμη περίοδος» στην αρχή της ζωής του παιδιού κατά τη διάρκεια της οποίας το παιδί έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αξιοποιήσει τα ακουστικά ερεθίσματα για τη γλωσσική του ανάπτυξη. Παραδείγματος χάριν, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά που έλαβαν αμφίπλευρα εμφυτεύματα πριν από την ηλικία των 3½ ετών μπόρεσαν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την ικανότητα εκμάθησης του εγκεφάλου.2,3,4

Σε μια αναδρομική μελέτη με τη χρήση ερωτηματολογίου σε γονείς5, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα ακοής σε παιδιά με αμφίπλευρα εμφυτεύματα βελτιώθηκε μετά την εμφύτευση. Τα παιδιά με αμφίπλευρα εμφυτεύματα ανταποκρίνονται πολύ πιο γρήγορα σε ομαδικές δραστηριότητες· ανταποκρίνονται πολύ πιο γρήγορα και καλύτερα σε καθημερινές καταστάσεις και κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό και αυθόρμητο τρόπο. Επιπλέον, η προσπάθεια ακοής μειώνεται και, σύμφωνα με τους γονείς, τα παιδιά είναι λιγότερο κουρασμένα όταν επιστρέφουν από το σχολείο ή τον παιδικό σταθμό. Οι γονείς παιδιών με αμφίπλευρα εμφυτεύματα κάνουν συχνά λόγο για ξεκάθαρα οφέλη, όπως η κατανόηση της ομιλίας και η αύξηση της αυτοπεποίθησης του παιδιού.

Αμφίπλευρα εμφυτεύματα σε ενήλικες
Τα σαφή και ξεκάθαρα πλεονεκτήματα της αμφίπλευρης εμφύτευσης έχουν επιβεβαιωθεί και στους ενήλικες. Αρκετές μελέτες αναφέρουν αποκατάσταση της ικανότητας εντοπισμού της πηγής των ήχων6,7,8,9 και δείχνουν ότι οι ενήλικες χρήστες αμφίπλευρων εμφυτευμάτων απολαμβάνουν όλα τα φαινόμενα της αμφιωτικής ακοής όπως τα άτομα με φυσιολογική ακοή.10,11,12,13 Επιπλέον, φαίνεται ότι η ηλικία εμφύτευσης στους ενήλικες δεν επηρεάζει την απόδοση του κοχλιακού εμφυτεύματος14, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να έχουν τα ίδια οφέλη με τους ενήλικες μικρότερης ηλικίας.

Επέμβαση
Οι περισσότεροι χειρουργοί συμφωνούν ότι η εμφύτευση μιας δεύτερης συσκευής δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την εμφύτευση της πρώτης. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα ίδια, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επέμβαση δεν διαφέρουν και τα δυνητικά οφέλη/περιορισμοί που ισχύουν για το ένα εμφύτευμα ισχύουν και στην περίπτωση των δύο εμφυτευμάτων. Ωστόσο, ενδέχεται να μην υπάρχει ομοφωνία στις συστάσεις ή τις απόψεις των μελών της ομάδας εμφύτευσης ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της επέμβασης. Τα αμφίπλευρα εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα ή διαδοχικά ανάλογα με τη δική σας απόφαση και τις συστάσεις του χειρουργού σας.

Εάν σκέφτεστε την αμφίπλευρη εμφύτευση για εσάς ή το παιδί σας, σας συνιστούμε να συζητήσετε με το κέντρο εμφύτευσης και την ομάδα εμφύτευσης. Οι ειδικοί θα καθορίσουν τις προσδοκίες που θα πρέπει να έχετε με βάση το ιστορικό και την εμπειρία σας από το προηγούμενο εμφύτευμα. Εξίσου χρήσιμο είναι να συζητήσετε με άλλους χρήστες αμφίπλευρων εμφυτευμάτων. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε έναν ειδικό δικτυακό τόπο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε, να ανταλλάσσετε εμπειρίες και να συνομιλείτε ζωντανά με άλλους λήπτες αμφίπλευρων εμφυτευμάτων της MED‑EL. Συνδεθείτε τώρα στο www.hearpeers.com

Η υπεροχή της MED-EL
Χάρη σε μια πλειάδα τεχνικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών, τα συστήματα κοχλιακού εμφυτεύματος της MED‑EL αποτελούν την ιδανική επιλογή για αμφίπλευρη εμφύτευση. Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός της τεχνολογίας επεξεργασίας της λεπτομερούς δομής του ήχου (FSP) με τα ειδικά σχεδιασμένα ευέλικτα ηλεκτρόδια που επιτρέπουν βαθιά εισαγωγή στον κοχλία προσφέρουν στον χρήστη μέγιστη ποσότητα ακουστικών πληροφοριών. Η επεξεργασία της λεπτομερούς δομής του ήχου (FSP) έχει να κάνει με την ποσότητα των πληροφοριών που μπορεί να μεταδώσει το εμφύτευμα στο αυτί και με το επίπεδο λεπτομέρειας των μεταδιδόμενων πληροφοριών.

Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η λεπτομερής δομή του ήχου είναι ο βασικός μεταφορέας πληροφοριών χρονισμού που διευκολύνουν τον εντοπισμό της πηγής του ήχου στον χώρο. Η τεχνολογία FSP αναπαριστά με μεγαλύτερη ακρίβεια τη φυσιολογική λειτουργία του κοχλία και, παράλληλα, έχουν διαπιστωθεί τα οφέλη της στην κατανόηση της ομιλίας 15. Μια ακόμη καινοτόμος λειτουργία είναι η δυνατότητα χρήσης ενός κοινού τηλεχειριστηρίου FineTuner και για τα δύο εμφυτεύματα, επιτρέποντας την εύκολη χρήση του από άτομα όλων των ηλικιών. Τέλος, τα πρόσθετα εξαρτήματα προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικές συσκευές, όπως συσκευές MP3, επιτρέποντας στους χρήστες αμφίπλευρων εμφυτευμάτων να ακούν στερεοφωνικών

Πατώντας στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο για εμφυτεύματα κοχλιακών  MEDEL

 

Ο ήχος εισέρχεται στο εσωτερικού του αυτιού και δονεί το τύμπανο.
Το τύμπανο πάλλεται ανάλογα με τον ήχο.
Οι ηχητικοί παλμοί μεταβιβάζονται μέσω των ακουστικών οσταρίων στον κοχλία.
Οι ηχητικοί παλμοί μεταφέρονται στο υγρό που υπάρχει στο εσωτερικό του κοχλία.
Οι κινήσεις του υγρού κάμπτουν τα τριχοειδή κύτταρα. Τα τριχοειδή κύτταρα δημιουργούν νευρικές ώσεις που προσλαμβάνονται από το ακουστικό νεύρο. Τα τριχοειδή κύτταρα στο ένα άκρο του κοχλία αναμεταδίδουν τους ήχους χαμηλού τόνου και τα τριχοειδή κύτταρα στο άλλο άκρο τους ήχους υψηλού τόνου.
Το ακουστικό νεύρο μεταφέρει τα σήματα στον εγκέφαλο όπου γίνονται αντιληπτά ως ήχοι.

Μοιραστείτε το