Δικαιολογητικά για Ταμεία

ΤΑΜΕΙΟ: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (όλα τα ταμεία)

ΠΟΣΟ: 450€ για 1 ακουστικό βαρηκοΐας, 900€ για 2 ακουστικά βαρηκοΐας (μόνο για βαρηκοΐα 80dB και άνω αμφοτερόπλευρα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Κάθε 4 χρόνια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Γνωμάτευση από ΙΚΑ ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη ΩΡΛ ιατρό συμβεβλημένο με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (η γνωμάτευση ισχύει για 1 μήνα).

2) Σφραγίδα από ελεγκτή ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της γνωμάτευσης). -έχει καταργηθεί λόγω μέτρων Covid-


Προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο κατάστημά μας, σας αφαιρείται το ποσό που δικαιούστε από το ταμείο σας και πληρώνετε μόνο το ποσό της συμμετοχής σας, ανάλογα με το ακουστικό που θα επιλέξετε.

Το ποσό της επιδότησης είναι 450€ για ένα ακουστικό βαρηκοΐας κάθε 4 χρόνια ή 900€ για δυο ακουστικά βαρηκοΐας κάθε 4 χρόνια αν η βαρηκοΐα είναι από 80dB και πάνω και στα δυο αυτιά.

Ξεκινήστε τη διαδικασία με μια δωρεάν συνάντηση και ενημέρωση στο ακοολογικό μας κέντρο.

  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 24 22 24 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Μοιραστείτε το