Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου

Κάθε χρόνο, η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου (International Noise Awareness Day – INAD).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Αμερικανικό Κέντρο για την Ακοή και την Επικοινωνία κι έλαβε παγκόσμια διάσταση λόγω της επιτακτικής ανάγκης ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα αποφυγής άσκοπης παραγωγής θορύβου, αλλά και λήψης προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπισή του.

Έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO: «Burden of disease from environmental noise: Quantification of healthy life years lost in Europe») έδειξε ότι, μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη στην κατάταξη της επικινδυνότητας των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία.

Οι επιπτώσεις της έκθεσης σε θόρυβο έχουν αποτυπωθεί ήδη σε αναφορές της ιατρικής κοινότητας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιλαμβάνουν εξαιρετικά επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία συνέπειες, όπως σημαντικά ποσοστά απώλειας ακοής, φαινόμενα διαταραχής αυτής (π.χ. εμβοές), ψυχικές διαταραχές, διαταραχές στον ύπνο και στη γνωστική λειτουργία των παιδιών, αλλά και αρνητικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η έντασή τους εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης στο θόρυβο, αλλά και στη στάθμη αυτού.

Η ευαισθητοποίηση κατά του θορύβου, λοιπόν, ξεκινά από την προσπάθεια αποφυγής άσκοπης δημιουργίας θορύβου. Η νομοθεσία κάθε χώρας έχει θεσπίσει ανώτατα όρια θορύβου στα καταστήματα με μουσική και στη βιομηχανία, τα οποία όμως συχνά παραβιάζονται. Αλλά και όλοι μας αποτελούμε πηγές θορύβου και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το θόρυβο που παράγουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Επίσης σημαντική είναι και η ενημέρωση σχετικά με την προστασία της ακοής. Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία μπορούν να ελαχιστοποιηθούν φορώντας προστατευτικά, όπως ωτοασπίδες.

Photo by Egor Myznik on Unsplash

Share this post