Βαρηκοΐα σε όλες τις ηλικίες

Βαρηκοΐα σε όλες τις ηλικίες

Η βαρηκοΐα είναι μια πάθηση των αυτιών, η οποία συναντάται σε όλες τις ηλικίες, σε ηλικιωμένα άτομα λόγω γήρατος, αλλά και σε νεαρούς ενήλικες, σε μικρά παιδιά, ακόμη και σε βρέφη. Μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, έντονη ή να αγγίζει την πλήρη κώφωση.

Ειδικά όταν εντοπίζεται σε βρέφη χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ομιλία του παιδιού αλλά και τη φυσιολογική μαθησιακή εξέλιξή του. Αν προτιμηθεί η αποκατάσταση της ακοής με κοχλιακό εμφύτευμα, το οποίο αντικαθιστά τη λειτουργία του νευροαισθητηρίου οργάνου, συνήθως συνδυάζεται εν συνεχεία με λογοθεραπεία.

Όταν εντοπίζεται σε παιδιά, η βαρηκοΐα μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή στο αυτί, σε κάποιον τραυματισμό, σε λοιμώξεις, σε ωτοτοξικά φάρμακα ή ακόμη και να είναι κληρονομικής αιτιολογίας.

Όταν εντοπίζεται σε ενήλικες, μπορεί να οφείλεται σε ωτοσκλήρυνση, σε παθήσεις του μέσου ωτός (μέση ωτίτιδα, συλλογή υγρού στο αφτί), σε παθήσεις του έξω ακουστικού πόρου ή και σε παθήσεις του έσω αφτιού.

Έτσι λοιπόν επιλέγεται και η καταλληλότερη μέθοδος αποκατάστασης της ακοής. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτελεσματική και αρκεί η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας για την πλήρη αποκατάσταση της ακοής του ασθενή. Σε άλλες θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (κοχλιακό εμφύτευμα).

Είναι σημαντικό όλοι μας να εξεταζόμαστε συχνά σε ΩΡΛ για να διαπιστωθεί εγκαίρως τυχόν διαταραχή στην ακοή ή κάποια επιπλοκή από πρόσφατη λοίμωξη. Τα παιδιά θα πρέπει να ελέγχονται εξίσου συχνά, καθώς είναι ακόμη πιο ευάλωτα σε ωτίτιδες και φλεγμονές στο αυτί που μπορεί να οφείλονται σε κάποιο μικροτραυματισμό. Επίσης, αν δεν εντοπιστεί εγκαίρως μια διαταραχή στην ακοή μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη ομιλία και αργότερα σε μαθησιακές και κοινωνικές δυσκολίες. Όσο πιο νωρίς εντοπιστεί το πρόβλημα τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να αποκατασταθεί.

Οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση διαταραχών ακοής είναι η ακοομετρία, η ομιλητική ακοομετρία, τα ακουστικά προκλητά δυναμικά και οι ωτακουστικές εκπομπές. Πολύ σημαντικό ρόλο κατά την εξέταση έχει η καταγραφή του ατομικού αλλά και οικογενειακού ιστορικού, καθώς μπορεί να έχει και κληρονομική βάση.

Στο κέντρο ακοής μας μπορούμε να σας παρέχουμε τις καταλληλότερες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής με την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε το ραντεβού σας.

Share this post